2020---new.jpg

پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران سبز، در تاریخ 25 الی 27 فروردین 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

 

انواع شرکت های مرتبط با گروه های کالایی زیر می توانند در این نمایشگاه شرکت کنند:

صنعت گلخانه سازی، ادوات و ماشین آلات، نهاده های کشاورزی، سیستم های آبیاری، گل و گیاه، انواع گلدان، گیاهان آپارتمانی،  گیاهان فضای باز، انواع بذر، تجهیزات جا به جایی و بسته بندی، سیستم های ذخیره سازی و سردخانه ای، مراکز کشت بافت، فروشگاه های عرضه گل و گیاه، مراکز علمی  تحقیقاتی، اتحادیه ها و انجمن ها، سازمان ها و موسسات و دیگر گروه های مرتبط با باغبانی